- Voetzorg voor Diabetes Patiënten

Diabetes Voetzorg:

 

Wat gaat er allemaal gebeuren vanaf 2019/2020 omtrent de vergoeding van uw medisch noodzakelijke deel van uw medisch pedicure behandeling. Als eerste moet u gezien worden bij uw podotherapeut, sommige podotherapeuten zullen u zelf oproepen en bij andere moet u zelf bellen in december 2019 voor een afspraak. Helaas  moet dit ieder jaar opnieuw gebeuren.

Voor dit onderzoek heeft u ook weer een nieuwe verwijzing nodig van uw Huisarts/Diabeetverpl.kundige of Internist. Deze verwijzing neemt u dan vervolgens mee naar uw afspraak bij de podotherapeut in 2020. (zie de lijst onderaan met welke podotherapeuten ik een contract heb.)

U krijgt bij deze podotherapeut weer een nieuw voetonderzoek (screening) waar een nieuw zorgplan uit komt. Dit zorgplan is dan geldig voor heel 2020, maar moet wel verdeelt worden over het gehele jaar, komt u dan tekort dan moet u deze zelf betalen bij mij  (€ 34.50) of u krijgt naderhand een factuur van de nog openstaande behandeling.

 De vrijwillige eigen bijdrage als u graag een totaal behandeling zou willen gaat in 2020 € 9.50 per keer kosten.

Als u al een verwijzing voor 2019/2020 heeft ontvangen dan kunt u hieronder lezen wat dit voor u inhoud en welke stappen u vervolgens moet nemen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Ik heb met alle Zorgverzekeraars een contract 

NO-SHOW beleid;

Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet op een afspraak kunt komen. Als u de afspraak niet door kunt laten gaan, vragen wij u tijdig - minimaal 24 uur van tevoren - af te zeggen. Een andere patiënt kan dan van deze afspraak gebruik maken. Hiermee voorkomt u ook kosten, die voor eigen rekening zijn. Wij zijn genoodzaakt u een rekening te sturen als u de afspraak niet (tijdig) afzegt. Het tarief bedraagt de ingeboekte tijd verrekend in de prijs van de behandeling, in uw geval zou dat dan € 34.50 zijn omdat  de Zorgverzekeraar de niet nagekomen afspraken niet vergoedt. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.

 

 • Simm’s 0 Zorgprofiel 0
U kunt rechtstreeks met uw verwijzing naar de Medisch pedicure komen. Er is hiervoor geen vergoeding vanuit de basis vergoeding mogelijk, soms kunt u via een aanvullende verzekering een vergoeding krijgen. Dit moet u dan zelf regelen met uw zorgverzekering, U betaald bij mij € 34,50 in 2019/2020 en de rekening zou u kunnen opsturen naar uw zorgverzekering.
 • Simm’s 1 Zorgprofiel 1
U kunt rechtstreeks met uw verwijzing naar de Medisch pedicure komen. Er is hiervoor geen vergoeding vanuit de basis vergoeding mogelijk, soms kunt u via een aanvullende verzekering een vergoeding krijgen. Dit moet u dan zelf regelen met uw zorgverzekering, U betaald bij mij € 34.50  in 2019 en 2020 en de rekening kunt u opsturen naar uw zorgverzekering. Wel kunt u een uitgebreide voetscreening 1x per jaar uit de basis vergoedt krijgen.

 

 • Simm’s 1 Zorgprofiel 2
 • Simm’s 2 Zorgprofiel 2
 • Simm’s 2 Zorgprofiel 3
 • Simm’s 2 Zorgprofiel 4
 • Simm’s 3 Zorgprofiel 4
 

Bij zorgprofiel 2,3 en 4 wordt u met uw verwijzing naar een podotherapeut gestuurd. De podotherapeut doet bij u een uitgebreid voetonderzoek(screening), en stelt daarmee een zorgplan op welke met mij in onderling overleg uitgevoerd gaat worden.  We hebben het hier dan ook alleen over de medisch noodzakelijke behandeling dus alleen wat de podotherapeut als risico aangeeft wordt dan verwijdert, mocht u toch liever een uitgebreide behandeling wensen na de  medisch noodzakelijke behandeling, waar ook een voetverzorgende crème als afsluiting wordt gebruikt die met een lichte massage wordt ingesmeerd, dan betaald u hiervoor € 9.50 per keer eigen bijdrage in 2019/2020 deze wordt niet vergoed door de zorgverzekering, wel kunt u uiteraard een rekening hiervoor ontvangen, deze wordt op de factuur omschreven als een niet medisch noodzakelijke behandeling.

Ik heb met de volgende Podotherapeuten een contract afgesloten:

 • Salome Podotherapie ; Boomsluiterskade en Reinier de Graaf                                            Voorburg 070-3817665
 • Van der Pas Podotherapie ; Bronovolaan, en werkt samen met                                                  Arts en Zorg                                           
 • Penders podotherapie; o.a. Reinier de Graaf Delft  
 • Wender podotherapie; o.a. van der Neerstraat 28 en                                                           Koningstraat 104
 • Podotherapie Hermanns; 
 

Hopende u voldoende op de hoogte te hebben gebracht, mocht u nog vragen hebben dan mag u mij bellen 06-14362868.

Avéro AchmeaBasisverzekering Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1, 2, 3 of 4? Dan heeft u recht op vergoeding van voetzorg vanuit de basisverzekering.
Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1, dan heeft u recht op vergoeding van een jaarlijks voetonderzoek. Bent u ingedeeld in zorgprofiel 2, 3 of 4, dan heeft u recht op vergoeding zoals opgesteld in het behandelplan. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is.www.averoachmea.nl
Excellent100% max €25,00 per behandeling, max € 150,00 per jaar  (bij diabetes, reuma of medische voet)

Royaal100% max €25,00 per behandeling, max € 150,00 per jaar  (bij diabetes, reuma of medische voet)
CZ BasisverzekeringAls u diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, krijgt u alle noodzakelijke zorg uit uw individueel zorgplan vergoed uit uw basisverzekering.www.cz.nl
50 Plus 100% max. € 230,- per jaar bij  reumatoïde artritis

Basis100% max. € 70,- per jaar bij reumatoïde artritis

Gezinnen 100% max. € 115,- per jaar bij reumatoïde artritis

Jongeren 100% max. € 70,- per jaar bij reumatoïde artritis

Plus 100% max. € 230,- per jaar bij  reumatoïde artritis

Top 100% max. € 230,- per jaar bij  reumatoïde artritis
De AmersfoortseBasisverzekeringJaarlijkse voetcontrole. Zorgprofiel 2, 3 en 4 Meer frequent gericht voetonderzoek en behandeling; Behandeling van risicofactoren op ulcera; Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus. www.amersfoortse.nl
Extra100% (diabetes en reuma)

Optimaal100% (diabetes en reuma)

Uitgebreid100% (diabetes en reuma)
De FrieslandBasisverzekeringJaarlijks gericht voetonderzoek (zorgprofiel 1) + Meer frequent gericht voetonderzoek en behandeling (zorgprofiel 2)
Meer frequent gericht voetonderzoek inclusief behandeling (zorgprofiel 3 en 4);
Behandeling van risicofactoren (zorgprofiel 2 t/m 4);
Educatie en initi‰ren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus (zorgprofiel 1 t/m 4);
Advisering over adequaat schoeisel (zorgprofiel 1 t/m 4).
Meer frequent gericht voetonderzoek inclusief behandeling (zorgprofiel 3 en 4);
Behandeling van risicofactoren (zorgprofiel 2 t/m 4);
Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus (zorgprofiel 1 t/m 4);
Advisering over adequaat schoeisel (zorgprofiel 1 t/m 4).www.defriesland.nl
AV Extra100%, max. € 125,- p/jr (diabetes en reuma)

AV Optimaal100%, max. € 200,- p/jr (diabetes en reuma)
Delta LloydBasisverzekeringBij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek. Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die wordt vastgelegd in het individuele behandelplan. De zorg bij Diabetes Mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Is er geen sprake van ketenzorg, dan wordt de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt.www.deltalloyd.nl
Comfort100%, max. € 500,- p/jr (reumatoïde artritus)

Compleet100%, max. € 150,- p/jr (reumatoïde artritus)

Extra100%, max. € 100,- p/jr (reumatoïde artritus)

Top100% (reumatoïde artritus)
DSWBasisverzekeringBij zorgprofiel 1 worden de kosten van het jaarlijks gericht voetonderzoek vergoed. Bij zorgprofiel 2 of hoger wordt alle zorg die is vastgelegd in het individuele behandelplan vergoed.www.dsw.nl
AV Compact75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) voor zover u geen  recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering

AV Top75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) voor zover u geen  recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering
FBTOBasisverzekeringZorgprofiel 1: Jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek door een podotherapeut. Zorgprofiel 2: + behandelplan door een podotherapeut. Controle afspraken, educatie en stimuleren van zelfmanagement. Preventieve voetzorg ter voorkoming van ulcussen. Zorgprofiel 3 en 4: + Podotherapeutische controle consult door een podotherapeut. Preventieve voetverzorging en instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen om het risico op een ulcus te minimaliseren.www.fbto.nlHEMABasisverzekeringAls u diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, krijgt u alle noodzakelijke zorg uit uw individueel zorgplan vergoed uit uw basisverzekering.www.verzekerdbijhema.nl
Aanvullend 1100%, max. € 100,- p/jr (bij diabetes, reuma en/of een medische voet)

Aanvullend 2100%, max. € 200,- p/jr (bij diabetes, reuma en/of een medische voet)

Aanvullend 3100%, max. € 200,- p/jr (bij diabetes, reuma en/of een medische voet)
Interpolis Basisverzekering100%, jaarlijks voetonderzoek zorgprofiel 1 t/m 4, + zorgprofiel 2 voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen + zorgprofiel 3 en 4  voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen en podotherapie. www.interpolis.nl
ZonderZorgen100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)
InTwenteBasisverzekeringBij zorgprofiel 1 worden de kosten van het jaarlijks gericht voetonderzoek vergoed.
Bij zorgprofiel 2 of hoger wordt alle zorg die is vastgelegd in het individuele behandelplan vergoed.www.intwente.nl
AV Compact75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes ) 

AV Top75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) 
IZABasisverzekeringDe jaarlijkse voetcontrole, voetverzorgingsadviezen, meer frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 www.iza.nl
Extra Zorg 1Maximaal € 125 per jaar (bij diabetes en/of reuma)

Extra Zorg 2Maximaal € 250 per jaar (bij diabetes en/of reuma)

Extra Zorg 3Maximaal € 250 per jaar (bij diabetes en/of reuma)

Extra Zorg 4Maximaal € 350 per jaar (bij diabetes en/of reuma)

Classic ComfortMaximaal € 115 per jaar (bij diabetes en/of reuma)
IZZBasisverzekeringBij zorgprofiel 1 voetonderzoek.
Bij zorgprofiel 2 of hoger de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen, frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen www.izz.nl
Zorg voor de Zorg + Extra 2100%, max. € 90,- p.jr. (reuma en diabetische voet)

Zorg voor de Zorg + Extra 3100%, max. € 180,- p.jr. (reuma en diabetische voet)
MenzisBasisverzekeringBij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek. Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die wordt vastgelegd in het individuele behandelplan.www.menzis.nl
ExtraVerzorgd 1 100%, max. € 100,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)

ExtraVerzorgd 2100%, max. € 150,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)

ExtraVerzorgd 3100%, max. € 200,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)

JongerenVerzorgd100%, max. € 150,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)
OHRABasisverzekeringGeen zorgprofiel één keer per jaar screening van voeten
Zorgprofiel 1 één keer per jaar screening, en één keer per jaar gericht en uitgebreid voetenonderzoek
Zorgprofiel 2, 3, 4 alle zorg die opgenomen is in uw Individueel behandelplan www.ohra.nl
Aanvullend100%, max. € 50,- p/jr (bij reumatoide artritis)

Extra Aanvullend100%, max. € 100,- p/jr (bij reumatoide artritis)

Uitgebreid100%, max. € 150,- p/jr (bij reumatoide artritis)
ONVZ Basisverzekeringjaarlijkse voetcontrole
bij zorgprofiel 2, 3 en 4: frequent gericht voetonderzoek, behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standafwijkingen; educatie over en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus;
advisering over adequaat schoeisel.www.onvz.nl
Vrije Keuze Benfit100 % maximaal € 100,- per kalenderjaar (diabetes en reuma)

Vrije Keuze Optifit100 % maximaal € 200,- per kalenderjaar (diabetes en reuma)

Vrije Keuze Topfit100 % (diabetes en reuma)
OZF AchmeaBasisverzekering100%, jaarlijks voetonderzoek zorgprofiel 1 t/m 4, + zorgprofiel 2 voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen + zorgprofiel 3 en 4  voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen en podotherapie. www.ozf.nl
AV Royaal100%, max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (reuma, diabetes en medische voet )
PMA zorgverz.BasisverzekeringBij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek. Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die wordt vastgelegd in het individuele behandelplan.www.pmazorgverzekering.nl
ExtraVerzorgd 1 100%, max. € 100,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)

ExtraVerzorgd 2100%, max. € 150,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)

ExtraVerzorgd 3100%, max. € 200,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)

JongerenVerzorgd100%, max. € 150,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen)
PNOzorgBasisverzekeringjaarlijkse voetcontrole; zorgprofiel 2, 3 en 4: frequent gericht voetonderzoek, behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standafwijkingen;
educatie over en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus;
advisering over adequaat schoeisel.www.pnozorg.nl
PNO CompleetMax. € 230, per jaar. (diabetes en reuma)
Pro LifeBasisverzekering100%, jaarlijks voetonderzoek zorgprofiel 1 t/m 4, + zorgprofiel 2 voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen + zorgprofiel 3 en 4  voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen en podotherapie. www.prolife.nl
Extra Largepolis100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes zorgprofiel 1, reuma of medische voet)

Largepolis100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes zorgprofiel 1, reuma of medische voet)
Salland zorgverzekeringenBasisverzekeringJaarlijkse voetcontrole Bij zorgprofiel 2, 3 en 4: frequent gericht voetonderzoek, behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standafwijkingen;
educatie over en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus;
advisering over adequaat schoeisel.www.salland.nl
Plus75%, max. € 125,- p.jr. 

Top75%, max. € 250,- p.jr. 
Stad Holland ZorgverzekeraarBasisverzekeringBij zorgprofiel 1 worden de kosten van het jaarlijks gericht voetonderzoek vergoed.
Bij zorgprofiel 2 of hoger wordt alle zorg die is vastgelegd in het individuele behandelplan vergoed.www.stadholland.nl
AV Zorg Riant75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes)

Compact AV75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes)

Extra Uitgebreide AV75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes)

Uitgebreide AV75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes)
Studenten Goed VerzekerdBasisverzekeringZorgprofiel 1: Jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek door een podotherapeut. Zorgprofiel 2: Jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek en een behandelplan . Preventieve voetzorg ter voorkoming van ulcussen. Zorgprofiel 3: Jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek en een behandelplan.
Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën en podotherapeutische controle consult door een podotherapeut. Preventieve voetverzorging en instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen om het risico op een ulcus te minimaliseren. Zorgprofiel 4: Jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek en het opstellen van een behandelplan door podotherapeut.
Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën en podotherapeutisch controle consult door podotherapeut. Preventieve voetverzorging en instrumentele behandeling bij druk en wrijvingsproblemen huid en nagels met als doel dat de huid intact blijft, zodat het risico op een ulcus laag blijft www.studentengoedverzekerd.nl
Aanvullend 3 sterren 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

Aanvullend 4 sterren 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)
United
Consumers (VGZ)Basisverzekeringzorgprofiel 0 jaarlijkse voetcontrole, zorgprofiel 1 + voetverzorgingsadvies, zorgprofiel 2 en hoger + regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingenwww.unitedconsumers.com
VGZ Aanvullend Best100% € 500 (reuma en diabetes)

VGZ Aanvullend Beter100% € 300 (reuma en diabetes)

VGZ Aanvullend Goed100% € 100 (reuma en diabetes)

VGZ Gezin Uitgebreid100% € 300 (reuma en diabetes)

VGZ Single/Duo Uitgebreid100% € 300 (reuma en diabetes)

VGZ Vitaal Uitgebreid100% € 300 (reuma en diabetes)
UnivéBasisverzekeringzorgprofiel 1 jaarlijkse voetcontrole+ voetverzorgingsadvies door de huisarts, zorgprofiel 2 en hoger + regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingenwww.unive.nl
Aanvullend Best100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet zorgprofiel 1)

Aanvullend Beter100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet zorgprofiel 1)

Aanvullend Goed100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet zorgprofiel 1)

Gezin Pakket100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet zorgprofiel 1)

Vitaal Pakket100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet zorgprofiel 1)
VGZBasisverzekeringzorgprofiel 0 jaarlijkse voetcontrole, zorgprofiel 1 + voetverzorgingsadvies, zorgprofiel 2 en hoger + regelmatige voetonderzoeken en
diabetische voetbehandelingenwww.vgz.nl
VGZ Aanvullend Best100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet)

VGZ Aanvullend Beter100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet)

VGZ Aanvullend Goed100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet)

VGZ Gezin Uitgebreid100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet)

VGZ Vitaal Uitgebreid100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet)
VVAABasisverzekeringVoetzorg bij diabetes mellitus ter preventie of ter behandeling van voetulcera wordt vergoed als huisartsenzorg.www.vvaa.nl
PlusMax. € 100, (diabetes en reuma)

OptimaalMax. € 200, (diabetes en reuma)

Top100% (diabetes en reuma)

Excellent100% (diabetes en reuma)
ZEKURBasisverzekeringzorgprofiel 0 jaarlijkse voetcontrole, zorgprofiel 1 + voetverzorgingsadvies, zorgprofiel 2 en hoger + regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingenwww.zekur.nl
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)100%, max. € 500,- p.jr. (reuma)
Zilveren Kruis Basisverzekering Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1, 2, 3 of 4? Dan heeft u recht op vergoeding van voetzorg vanuit de basisverzekering.
Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1, dan heeft u recht op vergoeding van een jaarlijks voetonderzoek. Bent u ingedeeld in zorgprofiel 2, 3 of 4, dan heeft u recht op vergoeding zoals opgesteld in het behandelplan. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is.www.zilverenkruis.nl
3 sterren100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

4 sterren100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)
Zorg en ZekerheidBasisverzekeringVanaf zorgprofiel 2 voor diabeticiwww.zorgenzekerheid.nl
AV Plus100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma)

AV Totaal 100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma)
ZorgDirectBasisverzekering100%, jaarlijks voetonderzoek zorgprofiel 1 t/m 4, + zorgprofiel 2 voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen + zorgprofiel 3 en 4  voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen en podotherapie. www.zorgdirect.nl
Plus75%, max. € 125,- p.jr. 

Top75%, max. € 250,- p.jr.
Zorgverzekeraar UMC Basisverzekering100%, jaarlijks voetonderzoek zorgprofiel 1 t/m 4, + zorgprofiel 2 voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen + zorgprofiel 3 en 4  voetzorg en behandeling om ulcussen te voorkomen en podotherapie. www.umczorgverzekering.nl
UMC Extra Zorg 2100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatienten )

UMC Extra Zorg 3100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatienten )

UMC Extra Zorg 4100%, max. € 115,- p.jr. (voor reumapatienten )